§ 108 Information

Utskrivet från: http://gotland.se/31146
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 108
Information

Till handlingarna lades information enligt bifogad förteckning.

Regiondirektör Bo Dahllöf informerade om att Gotlands kommun utnämnts till Årets studentkommun och rapporterade kortfattat från frukostmöte om närings­livsfrågor.

Register