2007-03-29, §§ 60-108

Utskrivet från: http://gotland.se/31143
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2007-03-29

Register

Regionstyrelsen 2007-03-29
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-12.15
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c), ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Lars Thomsson (c), ej § 82
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m), ej § 82
Håkan Onsjö (m), ej §§ 77 och 82
Mats-Ola Rödén (fp), ej §§ 82 och 96
Sonia Landin (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Eric Martell (s), tjg. ersättare
Anna Wickström (s), tjg. ersättare
Inger Harlevi (m), tjg. §§ 77 och 82
Bror Lindahl (fp), tjg. §§ 82 och 96
Rut Smeds, tjg. § 82
Yngve Andersson, tjg. § 82
Övriga närvarande
Rut Smeds (kd)
Inger Harlevi (m) ej § 94
Yngve Andersson (kd)
Bror Lindahl (fp)
Stefaan De Maecker (mp)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Göran Gyllenkrok o. Gun Tidestav § 92

Stadssekreterare Ann Egefalk, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2007-04-04
Datum för anslags nedtagande: 2007-04-26