2007-02-07, §§ 4-25

Utskrivet från: http://gotland.se/30853
Byggnadsnämnden 2007-02-07
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 10.00 - 12.30
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf, ej §§ 6-7
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Johan Malmros
Göthe Malmros, §§ 6-7
Mikael Eriksson
Anna Enström
Lena Lingvall
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
16 februari 2007

Datum för anslags uppsättande
19 februari 2007

Datum för anslags nedtagande
13 mars 2007