2007-01-10, §§ 1-3

Utskrivet från: http://gotland.se/30841
Byggnadsnämnden 2007-01-10
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 10.00 - 11.20
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf
Lars Jakobsson
Allan Olofsson
Göthe Malmros
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Anette Bäckman

Ersättare
Ulf Gahm
Mikael Eriksson
Anna Enström
Lena Lingvall
Daniel Bergvall
Annette Bäckman
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
24 januari 2007

Datum för anslags uppsättande
25 januari 2007

Datum för anslags nedtagande