2007-02-14, §§ 11-26

Utskrivet från: http://gotland.se/30048

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2007-02-14
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg
Tid: 09.00-16.30
Närvaro
Beslutande

m

Lena Celion

c

Anders Larsson

c

Ursula Jacobsson

c

Gullvi Norrby

c

Jan Ekdahl

m

Oskar Franke

m

Eva Lindström

s

Eric Martell

s

Nils Jakobsson

s

Jenny Alvås

s

Hanna Nyman

s

Aino Friberg Hansson

v

Brittis Benzler

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare

c

Inger Rosén

c

Annelie Adolfsson Rosén

m

Gunnel Pott

m

Stefan Wramner

fp

Sven Bosarfve

kd

Isaac Ouro-Nimini

s

Andreas Persson

s

Lena Eneqvist

s

Viktor Larsson-Calmén

v

Agneta Högstedt

Skoldirektör Peter Molin
Per Westholm, sekreterare;

Under §§ 11-14 :
gymnasiechef Alf Nilsson, ekonomichef Elisabeth Österdahl

Under § 14 :
utredningssekr Gunilla Carlson, Barbro Thomsson

Under §§ 11-14 samt 22:
personalchef Bo Stenbom

Under § 11-20 :
planerings- och försörjningschef Freddy Sirland

För Lärarförbundet:
Gunnel Ahlgren
För Lärarnas Riksförbund:
Sverker Lanner