§ 20 Förfrågan om förvärv av området Hällarna i Visby

Utskrivet från: http://gotland.se/30000
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 20
Förfrågan om förvärv av området Hällarna i Visby

AU § 19
KS2006/0573-25
- Wisab Bygg AB, Peab Bostad AB och Riksbyggen Region Öst 2006-11-23
- Ledningskontoret 2007-01-17
Wisab Bygg AB, Peab Bostad AB och Riksbyggen Region Öst har anmält sitt intresse av att förvärva området Hällarna, väster om Toftavägen, som de avser att exploatera genom ett för ändamålet gemensamt bildat bolag.

Ledningskontoret anser att marken, som utgör en del av det område Gotlands kommun nyligen förvärvade, inte ska säljas förrän pågående programarbete nått längre och gett underlag för ställningstagande till områdets fortsatta utveckling.

Kommunstyrelsens beslut

  • Wisab Bygg AB, Peab Bostad AB och Riksbyggen Region Öst meddelas att Gotlands kommun med tillfredställelse noterat det intresse som visats för medverkan i utvecklingen av denna nya stadsdel i Visby, men att kommunen i nuläget inte är beredd att ta ställning till framställningen om markförvärv.
  • Register