§ 24 Medborgarförslag. Att publicera kommunens diarier på hemsidan

Utskrivet från: http://gotland.se/29996
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 24
Medborgarförslag. Att publicera kommunens diarier på hemsidan

AU § 25
KS2006/0539-00
- Medborgarförslag 2006-11-19
- Ledningskontoret 2007-01-08
Hans Svensson har i medborgarförslag föreslagit att ”diariet för ankommande skrivelser” ska publiceras på kommunens hemsida, så att man kan följa hand­läggningen av ett ärende via Internet.

Ledningskontoret redogör för det utvecklingsarbete med ett gemensamt elektro­niskt ärendehanteringssystem som kommer att införas med början 2008 och som kommer att tillgodose förslagsställarens önskemål. Medborgarförslaget föreslås därmed besvarat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.
  • Register