§ 30 Årsrapporter kommunstyrelsens förvaltning

Utskrivet från: http://gotland.se/29990
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 30
Årsrapporter kommunstyrelsens förvaltning

- Årsrapporter
Årsrapporter har upprättats för Politikerorganisationen, Ledningskontoret och Lövsta lantbrukscentrum.

Kommunstyrelsens beslut

  • Årsrapporterna läggs till handlingarna.
  • Register