§ 31 Försäljning av fastigheten Boge Mojner 1:76

Utskrivet från: http://gotland.se/29989
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 31
Försäljning av fastigheten Boge Mojner 1:76

AU § 32
KS2007/0026-25
- Tekniska nämnden 2007-01-
- Ledningskontoret 2007-02-05
Tekniska nämnden föreslår att fastigheten Boge Mojner 1:76, som ligger söder om Sjuströmmar i Slite, ska säljas till Järn AB Södertorg, som där vill anlägga bygg­varuhandel. Fastigheten föreslås säljas för 600 000 kr.

Ledningskontoret har inget att erinra mot försäljningen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Gotland Boge Mojner 1:76 säljs till Järn AB Södertorg för en köpeskilling av 600 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register