§ 40 Motioner och medborgarförslag under beredning

Utskrivet från: http://gotland.se/29980
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 40
Motioner och medborgarförslag under beredning

AU § 42
- Ledningskontoret förteckning per januari 2007
Ledningskontoret har upprättat förteckning över motioner och medborgarförslag under beredning som enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska rapporteras.

Kommunfullmäktige har beslutat om en ändrad hantering av medborgarförslagen, varför sådana som inkommit fr.o.m. 19 december 2006 inte förtecknats, eftersom de presenteras direkt.

Kommunstyrelsens beslut

  • Förteckningen överlämnas till kommunfullmäktige.
  • Register