§ 44 Omdisponering av medel för heminstruktör i äldreomsorgen

Utskrivet från: http://gotland.se/29976
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 44
Omdisponering av medel för heminstruktör i äldreomsorgen

AU § 46
KS2006/0518-04
- Social- och omsorgsnämnden 2007-10-25, § 99
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-12-11, § 511
- Ledningskontoret 2007-01-31
Social- och omsorgsnämnden – och hälso- och sjukvårdsnämnden - har begärt att 375 000 kr som avser tjänst som heminstruktör ska omdisponeras till hälso- och sjukvårdsnämnden, som övertar ansvaret för den verksamheten.

Heminstruktören, inrättades ursprungligen som en funktion inom syncentralen och fungerar ännu som dess länk till klienterna, men arbetsområdet aves breddas.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Från social- och omsorgsnämnden överförs 375 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Register