§ 46 Överenskommelse om arbetsmarknadspolitiska insatser 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/29974
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 46
Överenskommelse om arbetsmarknadspolitiska insatser 2007

AU § 48
KS2007/0047-10
- Överenskommelse
Länsstyrelsen och Gotlands kommun har träffat överenskommelse om kommunens insatser i arbetsmarknadspolitiska program under 2007.

Kommunstyrelsens beslut

  • Överenskommelsen godkänns.
  • Register