§ 47 Feriearbeten 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/29973
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 47
Feriearbeten 2007

Au § 49
Kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Björn Janssons förslag. 7 ledamöter röstade Ja: Lena Celion (m), Lars Thomsson (c), Eva Gahnström (c), Kjell Skalberg (c), Gustaf Hoffstedt (m), Håkan Onsjö (m) och ordföranden Eva Nypelius (c). 7 ledamöter röstade Nej: Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s), Bo Björkman (s) och Brittis Benzler (v). 1 ledamot, Mats-Ola Rödén (fp), avstod från att delta i omröstningen. Kommunstyrelsen hade således med ordförandens utslagsröst bifallit arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

  • 200 000 kr anslås för anordnande av feriearbeten för ungdomar sommaren 2007 med huvudsaklig tillämpning av det regelverk som tillämpades 2006. Medel anvisas ur anslaget 6003 Näringsliv.
  • Register