§ 53 Deltagande i underleverantörsmässa 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/29967
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 53
Deltagande i underleverantörsmässa 2007

AU § 55
KS 2007/0037-14
- Ledningskontoret 2007-02-01
Ledningskontoret föreslår att Gotlands kommun ska, i likhet med de två senaste åren men nu som det sista, delta med en gotländsk monter på underleverantörs­mässan Elmia i Jönköping 2007. Kostnaderna, beräknade till 250 000 kr, föreslås belasta anslaget 6003 Näringsliv.

Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget bifalls. Kostnaderna, högst 250 000 kr, ska belasta anslaget för Näringsliv 6003.
  • Register