§ 55 Beslutsattestanter för konsult- och servicekontoret

Utskrivet från: http://gotland.se/29965
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 55
Beslutsattestanter för konsult- och servicekontoret

FU § 10
KSK2006/0076-74
- Konsult- och servicekontoret 2007-02-06
Konsult- och servicekontoret har framlagt förslag till beslutsattestanter m.m. för kontorets verksamheter under 2007.

Kommunstyrelsens beslut

  • För konsult- och servicekontoret förordnas under 2007 beslutsattestanter och ersättare för dessa enligt upprättat förslag.

  • Behörighet till leverantörsreskontra och direktregistrering av utbetalningar i kommunens ekonomisystem samt rätt att underteckna avstämningsblankett för leverantörsreskontra och direktregistrering för 2007 lämnas i enlighet med upprättat förslag.

  • Förvaltningschefen konsult- och servicekontoret bemyndigas att löpande under året förordna attestanter och göra de förändringar som i övrigt är erforderliga p.g.a. avgångar, nyanställningar och andra förändringar vid kontoret.
  • Register