§ 57 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/29963
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 57
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande, med delegation, fattade beslut.

  • Protokoll från löneöversynsförhandlingar 2006.

  • Av kommunalrådet Lena Celion och alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden om serveringstillstånd perioden 22 januari – 16 februari 2007.

    Av regiondirektören Bo Dahllöf fattat beslut 1 februari 2007 om förordnande av beslutsattestant och upphörande av behörighet som attestant.
  • Register