§ 59 Nominering av ledamöter och ersättare i Arbetsmarknadsnämnden

Utskrivet från: http://gotland.se/29961
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-02-22

KS § 59
Nominering av ledamöter och ersättare i Arbetsmarknadsnämnden

Länsstyrelsen har begärt att kommunen ska nominera fem ledamöter med ersättare i Arbetsmarknadsnämnden i Gotlands län för perioden 1 januari 2007 – 31 december 2007.

Kommunstyrelsens beslut

 • Till ledamöter och ersättare nomineras

  Ledamöter

  Ersättare

  Eva Nypelius (c)

  Lena Celion (m)

  Björn Dahlström (c)

  Mats-Ola Rödén (fp)

  Göran Örtbrant (m)

  Rut Smeds (kd)

  Björn Jansson (s)

  Brittis Benzler (v)

  Lilian Virgin (s)

  Tommy Gardell (s)

 • Register