Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

 

Matavfallet transporteras först till Roma avfallsanläggning där det förbehandlas. Därefter sker återvinning av energi och näring ur matavfallet genom rötning i en anläggning på Gotland.

Sedan våren 2012 levereras matavfallet till biologisk behandling genom rötning i stället för kompostering. Vid rötningen blir matavfallet till biogas som används som fordonsgas. Den näringsrika biogödseln från behandlingen används på jordbruksmark. Förbehandling och rötning av matavfallet sker sedan våren 2016 på Gotland. 

Insamlat restavfall krossas till ett avfallsbränsle som levereras till Cementa i Slite. Soporna ersätter då en del av det kol som används som bränsle vid cementtillverkningen. Beredningen av bränslet sker vid Ragn-Sells avfallsanläggning i Roma. 

Blandat rest- och matavfall transporteras som tidigare till förbränning med energiutvinning på fastlandet och blir till fjärrvärme.

Tidningar och förpackningar som sorteras ut från hushållsavfallet levereras till olika anläggningar för återvinning. Tidningar och förpackningar återvinns till största del genom materialåtervinning, vilket spar på både råvaror och energi.

Mängden hushållsavfall som samlas in från kärl och säckar är ca 170 kg per person och år. Mer än en tredjedel av denna avfallsmängd samlas in som matavfall.

Mängden tidningar och förpackningar som samlas in på Gotland och levereras till återvinning är ca 150 kg per person och år. 

För mer information om olika avfallstyper, se länkarna till höger.