Kontakt

Besöksadress: Blomstervägen 33, Visby
Vatten Söder: Smissgatan 41, Hemse

VA-avdelningen
Teknikförvaltningen
621 81 Visby

Tfn: 0498-26 90 00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunalt dricksvatten på Gotland

Vattenkvalitet

För att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet kontrolleras vattnet flera gånger under processen. Denna kontroll sker genom instrument i vattenverken och på ackrediterade laboratorier.

Livsmedelsverket (SLV FS 2001:30) ställer kraven på hantering och kontroll av dricksvatten. I dricksvattenkungörelsen är det angivet vilka analyser som måste utföras på råvatten och dricksvatten samt i vilken omfattning.

Då Gotlands kommunala dricksvattenförsörjning består av många olika vattentäkter visas inte alla värden här.

Område

Hårdhetsgrad för kommunala dricksvatten på Gotland i dH.

dH = tyska hårdhetsgrader

Nisse 16-18
Ronehamn 5
Etelhem 14
Roma-Dalhem 19-21
När 14
Östergarn - Gammelgarn   1-2
Stånga - Garda - Alskog - Ljugarn 14
Burs 2
Tofta – Klintehamn 16 - 18
Kvarnåkershamn 5
Hagsarve 5
Fardhem 14
Linde 13
Lojsta 13
Alva - Havdhem - Burgsvik - Hamra 5
Visby 8-15
Träkumla 21
Kappelshamn 12
Lärbro - Hangvar - Ire 18
Åminne 4
Slite 13
Tingstäde 15
Väskinde 8-15
Licknatte 16
Martebo 7
Fårösund 9
Fårö vattenverk 5
Valleviken - Malms i Hellvi 3