2007-01-17, §§ 1-10

Utskrivet från: http://gotland.se/29401

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-17
Plats:
Konferensrummet BUF Söderväg 2
Tid: 09.00 - 16.30
Närvaro
Beslutande

m

Lena Celion

c

Anders Larsson

c

Ursula Jacobsson

c

Gullvi Norrby

c

Jan Ekdahl

m

Oskar Franke

m

Eva Lindström

s

Eric Martell

s

Nils Jakobsson

s

Jenny Alvås

s

Hanna Nyman

s

Aino Friberg Hansson

v

Brittis Benzler

 . 

c

Ej tjänstgörande ersättare

Inger Rosén

c

Annelie Adolfsson Rosén

m

Gunnel Pott

m

Stefan Wramner

fp

Sven Bosarfve

kd

Isaac Ouro-Nimini

s

Andreas Persson

s

Lena Eneqvist

mp

Laila Schöllin

s

Viktor Larsson-Calmén

v

Agneta Högstedt

Övriga närvarande
                                                       

Peter Molin skoldirektör ;

 Per Westholm, sekreterare;

Under § 1 och 7 :

 Alf Nilsson gymnasiechef, 

Elisabeth Österdahl ekonomichef,

Bo Stenbom personalchef ,

 Karin Nyström  utvecklingschef,

Freddy Sirland planerings- och försörjningschef, 

Håkan Edlund t f särskolechef

Gunilla Carlson, utredningssekr

Under § 7 :

Rektorerna Aina Blixt, Mats Hanell, Bisse Carlsson, Charlotte Lilja

samt 

Håkan Edlund särskolechef.

För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren;

För Lärarnas Riksförbund: Sverker Lanner (§§ 1