§ 16 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/29218
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-01-25

KS § 16
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande, med delegation, fattade beslut.

 • Förhandlingsprotokoll
  • 2006-10-05 Protokoll från förhandling med Lärarförbundet (MBL § 10) om brott mot LAS
  • 2006-11-02 Protokoll från förhandling med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (MBL § 10) om översyn av formerna för arbetstagarnas medverkan i bl.a. förändrings- och utvecklingsarbete.
  • 2006-12-11 Protokoll från förhandling med Akademikerförbundet SSR om bilersättning till anställda som bor på annan ort än stationeringsorten.
  • 2006-12-18 Protokoll från förhandling med Kommunal om undantag från ATL
 • Av kommunalråden Lars Thomsson och Lena Celion samt alkoholhand­läggarna beviljade serveringstillstånd perioden 11 december 2006 – 22 januari 2007.
 • Av ekonomidirektören fattade beslut i upphandlingar perioden 1 oktober – 31 december 2006.