BUN § 102

Utskrivet från: http://gotland.se/29202

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-01-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-12-13

BUN § 102
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om

o Balanserade BUN-ärenden från år 2006 till 2007 (bilaga i BUN-kallelsen)

o Det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar under 20 år (bilaga i BUN-kallelsen)

o Utvecklingschef Karin Nyströms rapport 2006-12-05 Lägesrapport över samarbetet Kyrka – Skola

o Ekonomisk månadsrapport november 2006 med prognos över årets resultat

Ledamoten Gösta Hult rapporterade från ett musikarrangemang som genomförts 2006-12-05 under medverkan av Kulturskolan och inom ramen för det mycket uppskattade projektet ”Kultur i skolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna godkänns