2006-12-06, §§ 243-286

Utskrivet från: http://gotland.se/28878
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2006-12-06

Register

Byggnadsnämnden 2006-12-06
Plats:
S3, Tekniska Förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 16.00 – 18.00
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt, v ordf
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ersättare
Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Anette Bäckman
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Mikael Eriksson
Mats-Ola Rödén
Övriga närvarande
Carin Johanson
Gunnar Gustafsson
Margitta Andersson
Anders Rahnberg
Monica Tingström
Mikael Westberg
Eva Werkelin
Lisa Östman

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
15 december 2006

Datum för anslags uppsättande
18 december 2006

Datum för anslags nedtagande
9 januari 2007