BN § 239 Sammanträdesplan 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/28813
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 239
Sammanträdesplan 2007

Dnr 65217
BESLUT

Byggnadsnämnden och arbetsutskottet ska sammanträda enligt upprättat förslag till sammanträdesplan.


ÄRENDEBESKRIVNING

Stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag till sammanträdesplan för byggnadsnämnden och arbetsutskottet 2007, bilaga 239.

Register