BN § 241 Diverse skrivelser och protokoll

Utskrivet från: http://gotland.se/28811
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 241
Diverse skrivelser och protokoll

BESLUT

Diverse skrivelser och protokoll läggs till handlingarna.

ÄRENDEBESKRIVNING

Diverse skrivelser och protokoll som inkommit till stadsarkitektkontoret/byggnadsnämnden har ledamöter och ersättare givits möjlighet att ta del av, bilaga 241.

Register