BN § 242 Övriga ärenden från arbetsutskottet 2006-10-11

Utskrivet från: http://gotland.se/28810
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-10-25

BN § 242
Övriga ärenden från arbetsutskottet 2006-10-11

BESLUT
Övriga beslut fattade under §§ 450-471 godkänns.

Register