2006-10-25, §§ 206-242

Utskrivet från: http://gotland.se/28808
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2006-10-25

Register

Byggnadsnämnden 2006-10-25
Plats:
Stora konferensrummet MS Gotland
Tid: 08.15 – 10.15
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt, v ordf
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg, ej § 232
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson, ej § 232
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ersättare
Bertil Eneqvist, § 232
Allan Olofsson, § 232
Anette Bäckman
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Anders Rahnberg
Mikael Westberg
Curt Jalmelid
Lena Jonsson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
6 november 2006

Datum för anslags uppsättande
7 november 2006

Datum för anslags nedtagande
29 november 2006