BUN § 82

Utskrivet från: http://gotland.se/27942

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-11-15

BUN § 82
Programpeng för gymnasieskolan 2007  

Dnr 2006/169-64

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN fastställer programpeng för gymnasieskolans program enligt följande:

  TABELL 1: Bidragsbelopp per elev och program

  i kommunal gymnasieskola 2007

  Program-peng

  varav lokaler

  varav löne-
  uppräk-ning

  2005

  Programpeng exkl elevvård,kost,OH (”4 300”) kr och lokaler, inkl löneuppräkning 2004

  Barn- och fritidsprogrammet

  76 372

  18 880

  795

  53 192

  Byggprogrammet

  101 114

  24 495

  895

  72 319

  Elprogrammet

  92 144

  24 495

  1 018

  63 349

  Energiprogrammet

  107 674

  24 495

  954

  78 879

  Estetiska programmet

  86 063

  18 880

  1 049

  62 883

  Estetiska programmet, musik

  102 251

  18 880

  964

  79 071

  Fordonsprogrammet

  111 528

  24 495

  989

  82 733

  Handels- och administrationsprogrammet

  70 712

  18 880

  779

  47 532

  Hantverksprogrammet

  81 591

  18 880

  586

  58 411

  Hotell-och restaurangprogrammet

  79 897

  18 880

  912

  56 717

  Produktionstekniskt program (PTM)

  105 512

  24 495

  694

  76 717

  Naturvetenskapsprogrammet

  76 147

  18 880

  991

  52 967

  Omvårdnadsprogrammet

  81 460

  18 880

  1 037

  58 280

  Rörliga bildens språk

  104 127

  18 880

  1 014

  80 947

  Samhällsprogrammet

  71 419

  18 880

  766

  48 239

  Teknikprogrammet

  86 622

  24 495

  872

  57 827

  Individuella programmet

  94 321

  18 880

  1 141

  71 141

  Anm: Lokaler beräknat på budgeterade årselever 2007.

  Löneuppräkning fördelat och beräknat på verkligt antal årselever 2006 samt löner på helårsbasis för 2006


  TABELL 2: Bidragsbelopp per elev och program

  i fristående gymnasieskola 2007

  Programpeng

  varav lokaler

  varav
  moms

  Barn- och fritidsprogrammet

  76 372

  18 880

  4 582

  Byggprogrammet

  101 114

  24 495

  6 067

  Elprogrammet

  92 144

  24 495

  5 529

  Energiprogrammet

  107 674

  24 495

  6 460

  Estetiska programmet

  86 063

  18 880

  5 164

  Estetiska programmet, musik

  102 251

  18 880

  6 135

  Fordonsprogrammet

  111 528

  24 495

  6 692

  Handels- och administrationsprogrammet

  70 712

  18 880

  4 243

  Hantverksprogrammet

  81 591

  18 880

  4 895

  Hotell-och restaurangprogrammet

  79 897

  18 880

  4 794

  Naturvetenskapsprogrammet

  76 147

  18 880

  4 569

  Omvårdnadsprogrammet

  81 460

  18 880

  4 888

  Samhällsprogrammet

  71 419

  18 880

  4 285

  Teknikprogrammet

  86 622

  24 495

  5 197

  Individuella programmet

  94 321

  18 880

  5 659

  Anm: I programpengen ingår avdrag för kommunens ansvarskostnader samt

  kompensation för moms

  TABELL 3: Belopp för debitering av interkommunalersättning 2007

  Programpeng

  varav lokaler

  Barn- och fritidsprogrammet

  79 572

  18 880

  Byggprogrammet

  104 314

  24 495

  Elprogrammet

  95 344

  24 495

  Energiprogrammet

  110 874

  24 495

  Estetiska programmet

  89 263

  18 880

  Estetiska programmet, musik

  105 451

  18 880

  Fordonsprogrammet

  114 728

  24 495

  Handels- och administrationsprogrammet

  73 912

  18 880

  Hantverksprogrammet

  84 791

  18 880

  Hotell-och restaurangprogrammet

  83 097

  18 880

  Produktionstekniskt program (PTM)

  108 712

  24 495

  Naturvetenskapsprogrammet

  79 347

  18 880

  Omvårdnadsprogrammet

  84 660

  18 880

  Rörliga bildens språk

  107 327

  18 880

  Samhällsprogrammet

  74 619

  18 880

  Teknikprogrammet

  89 822

  24 495

  Individuella programmet

  97 521

  18 880

  Anm:I beloppet ingår bidrag för programpeng och övergripande kommunal kostnad

  2. Energiprogrammets fartygsutbildning :

  Bidragsbeloppet per elev och program samt beloppet för debitering av interkommunal ersättning 2007 skall behandlas vid BUNs sammanträde 2006-12-13