BUN § 83

Utskrivet från: http://gotland.se/27941

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-11-15

BUN § 83
Bidrag till elever som studerar i utlandet

Dnr 2006/168-61
 

Bakgrund

Kommunen har ingen skyldighet att lämna bidrag till elevavgifter för grundskole- eller gymnasieelev som fullgör sin skolgång i utlandet. Kommunen kan emellertid lämna sådant bidrag under förutsättningar som kommunen beslutar. Skolverkets hemsida lämnar endast följande information beträffande regelsystemet:

Elevavgifter och studiestöd

De flesta utlandsskolor tar ut en elevavgift. Denna varierar kraftigt från skola till skola. I allmänhet är dock avgiften lägre än vid de internationella skolorna.

Respektive skola lämnar upplysning om den aktuella avgiften.

Då den svenska skolplikten endast gäller inom landet och de svenska utlandsskolorna får statsbidrag är kommunerna inte skyldiga att stå för kostnader i utlandet.”

Barn- och utbildningsförvaltningen har avslagit tidigare ansökningar om bidrag för utlandsstudier.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar inte bidrag för studier utomlands.