BUN § 91

Utskrivet från: http://gotland.se/27933

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-11-15

BUN § 91
BUNs sammanträdesplan 2007 

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Följande sammanträdesplan fastställs för 2007:

  Central sam-verkan

  CSG

  (tisdag)

  Bered­ning,

  (Endast presidiet)

  (måndag)

  AU-

  samman­träde

  (onsdag)

  BUN-

  samman­-

  träde

  (onsdag)

  Årligen återkommande ärenden vid BUN-sammanträdet

  ( preliminär planering )

  23 jan

  15 jan

  25 jan

  17 jan

  30 jan

  BUN 17 jan: Konstituerande av arbetsutskott samt introduktion

  Au 25 jan: torsdag!

  BUN 30 jan: Skolskjutsseminarium

  (prel)

  13 feb

  26 feb

  ---

  1 4 feb

  Årsredovisning; överföring av resultat; ev omdisp i Invest. budget;

  13 mar

  19 mar

  ---

  14 mar

  20-21 mar

  ---

  14 mar: ”övriga ärenden” 20 – 21 mar: Två dagar - Budgetberedning. OBS! tisdag-onsdag!

  17 apr

  24 apr

  16 apr

  25 apr

  18 apr

  Budget/Flåp med skolorganisationen; Kompl budget; Beslutsattestanter; Mån-rapp;

  8 maj

  29 maj

  21 maj

  30 maj

  9 maj

  Uppföljningar och effektmål/Styrkort; Gymn skolans org 2007/08 (ev reviderad m h t intagn); Mån-rapp;

  12 jun

  ---

  ---

  13 jun

  Tertialrapport 2007/I; Rapport ”Tillbud & Skador”; Mån-rapp;

  28 aug

  20 aug

  29 aug

  ---

  11 sep

  25 sep

  17 sep

  26 sep

  12 sep

  Tertialrapport 2007/II;

  8 okt

  15 okt

  9 okt

  10 okt

  Resursavd rapport föreg läsår; Prel Internbudget 2007; Sammanträdesplan BUN 2008

  Fastställ. gymn skolans org lå 2007/08; Mån-rapp; Styrkort 2008

  30 okt

  31 okt

  13 nov

  27 nov

  19 nov

  28 nov

  14 nov

  Internbudget 2008; Mån-rapp;

  11 dec

  ---

  ---

  12 dec

  Gymn skolans prel org lå 2007/08; Kvalitetsredovisning; Rapport prel årsbokslut;