BUN § 63

Utskrivet från: http://gotland.se/27896

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-09-13

BUN § 63
Delårsrapport II

Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl rapporterade om BUNs delårsrapport II. Årsprognosen för 2006 och förvaltningen totalt pekar mot ett noll-resultat.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Rapporten godkänns

    2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en fördjupad rapport över de skolområden som ev kommer att uppvisa ett minusresultat.