BUN § 64

Utskrivet från: http://gotland.se/27895

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-09-13

BUN § 64
Rapporter

  1. Skoldirektör Peter Molin rapporterade om försöket med inspektionsverksamhet av 3 grundskolor under ht 06
  2. Skoldirektör Peter Molin rapporterade om det arbete som gjorts i chefskåren om ledarskapsutveckling
  3. Gymnasiechef Alf Nilsson rapporterade om dagsläget gällande Sjöfartsutbildningen
  4. Gymnasiechef Alf Nilsson rapporterade om dagsläget gällande riksintag för ”Den rörliga bilden”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna