BUN § 65

Utskrivet från: http://gotland.se/27894

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-09-13

BUN § 65
Dyselexiutredning

Resurschef Mats Kvarnberg rapporterade om rutiner och arbetsgång vid dyselexiutredningar och svårigheten att få logopedutredningar.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

    1. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att se över rutiner och arbetssätt inom de olika nivåerna och hitta metoder för hur arbetet kan förbättras och återkomma till BUN med en rapport
    2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att lyfta frågan om logopedutredningar inom Vårdförvaltningen