§ 358 Avgift distriktssköterska

Utskrivet från: http://gotland.se/27842
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-14

KS § 358
Avgift distriktssköterska

Vid behandlingen av ramarna för 2007 års budget beslöt kommunfullmäktige att öka ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden för att möjliggöra slopande av avgiften för besök hos distriktssköterska. I förslaget till budget för 2007 upptas ytterligare medel för ändamålet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Med följande undantag ska ingen avgift uttas vid besök hos distriktssköterska (och undersköterska) fr.o.m. 1 januari 2007: Besök hos specialistsjuksköterska och besök för åtgärd som inte avser sjukvård, t.ex. vaccinering.