§ 361 Information från uppvaktning

Utskrivet från: http://gotland.se/27839
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-14

KS § 361
Information från uppvaktning

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c) informerade från uppvaktningen av infrastrukturministern Åsa Torstensson om den pågående färjeupphandlingen.