§ 362 Skola Gotland 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/27838
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-14

KS § 362
Skola Gotland 2008

Skoldirektören Peter Molin informerade om det omfattande arbete som nu pågår inom barn- och utbildningsförvaltningen – Skola Gotland 2008 – för att dimensionera och kvalitetssäkra den framtida skolan på Gotland med anledning av de avsevärda förändringar i elevantal som inträffar under de nästkommande åren.