2002-08-22, §§ 186-207

Utskrivet från: http://gotland.se/2778
Regionstyrelsen 2002 08 22
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-11.20
Närvaro
Beslutande
Hans Klintbom (c), ordförande
Eva Nypelius (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Lena Celion (m)
Ove Nyman (m)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Nils Ronquist (kd)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Åke Svensson (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Brittis Benzler (v)
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Per-Anders Croon (m)
Pauli Eile (gp)
Christer Engelhardt (s), (kl. 09.00-11.00)
Eva Gahnström (c)
Gösta Hult (c)
Torgny Lihnell (mp)
Mona Magnusson (s)
Margareta Persson (m)
Bengt Viberg (v)
Bo Dahllöf, regiondirektör