§ 347 Anmälan av valda ledamöter, ersättare, ordförande och kommunalråd

Utskrivet från: http://gotland.se/27559
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-01

KS § 347
Anmälan av valda ledamöter, ersättare, ordförande och kommunalråd

- Kommunfullmäktige 2006-11-01
Kommunfullmäktige har till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandattiden 1 november 2006 t.o.m. 31 oktober 2010 valt.

Till ledamöter och ersättare samt ordförande har kommunfullmäktige valt:

Ledamöter

Ersättare

Eva Nypelius (c), ordförande

Kjell Skalberg (c)

Lars Thomsson (c)

Stefan Nypelius (c)

Per-Olof Jacobsson (c)

Arvid Mickelåker (c)

Eva Gahnström (c)

Rut Smeds (kd)

Lena Celion (m), 1:e vice ordförande

Inger Harlevi (m)

Gustaf Hoffstedt (m)

Jenny Guteäng (m)

Håkan Onsjö (m)

Yngve Andersson (kd)

Mats-Ola Rödén (fp)

Bror Lindahl (fp)

Björn Jansson (s), 2:e vice ordförande

Eric Martell (s)

Hanna Nyman (s)

Anna Wickström (s)

Sonia Landin (s)

Stefaan De Maecker (mp)

Åke Svensson (s)

Conny Kristensen Gahnström (s)

Bo Björkman (s)

Tommy Gardell (s)

Lilian Virgin (s)

Leif Dahlby (s)

Brittis Benzler (v)

Roland Norbäck (v)

Bland ledamöterna hade till kommunalråd utsetts Eva Nypelius (c), Lena Celion (m), 50 %, Gustaf Hoffstedt (m) 50 % , Lars Thomsson (c), samt som kommunalråd i opposition Björn Jansson (s).