§ 349 Val av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet

Utskrivet från: http://gotland.se/27557
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-01

KS § 349
Val av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet

Kommunstyrelsen har att välja sju ledamöter och sju ersättare i arbetsutskottet.

Kommunstyrelsens beslut

 • Till ledamöter i arbetsutskottet för kommunstyrelsens mandatperiod valdes:

  Eva Nypelius (c)
  Lars Thomsson (c)
  Lena Celion (m)
  Gustaf Hoffstedt (m)
  Björn Jansson (s)
  Lilian Virgin (s)
  Brittis Benzler (v)

 • Till ersättare i arbetsutskottet för kommunstyrelsens mandatperiod valdes:

  Per-Olof Jacobsson (c) och Eva Gahnström (c), att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Eva Nypelius (c) och Lars Thomsson (c).

  Håkan Onsjö (m) och Mats-Ola Rödén (fp), att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Lena Celion (m) och Gustaf Hoffstedt (m ).

  Åke Svensson (s) och Sonia Landin (s) att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Björn Jansson (s) och Lilian Virgin (s).

  Stefaan De Maecker (mp) att i inträda vid förhinder för Brittis Benzler (v).

 • Vid ytterligare förhinder ska ersättare inkallas ur c-m-fp-gruppen respektive s‑v-mp-gruppen i den ordning de upptagits i detta protokoll. Därefter ska ersättarna inkallas i den ordning de upptagits i detta protokoll.

 • Ordförande i arbetsutskottet är enligt reglementet kommunstyrelsens ordförande (Eva Nypelius). Till vice ordförande utsågs Lena Celion (m).