§ 350 Val av ledamöter och ersättare i förvaltningsutskottet

Utskrivet från: http://gotland.se/27556
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-01

KS § 350
Val av ledamöter och ersättare i förvaltningsutskottet

Kommunstyrelsen har att till det nyinrättade Förvaltningsutskottet välja fem ledamöter och fem ersättare och bland dessa utse ordförande och vice ordförande.

Kommunstyrelsens beslut

 • Till ledamöter i förvaltningsutskottet för kommunstyrelsens mandatperiod valdes:

  Lars Thomsson (c)
  Eva Gahnström (c)
  Gustaf Hoffstedt (m)
  Åke Svensson (s)
  Conny Kristensen-Gahnström (s)

 • Till ersättare i förvaltningsutskottet för kommunstyrelsens mandatperiod valdes:

  Arvid Mickelåker (c) och Mats-Ola Rödén (fp) att i nu nämnd ordning inträda vid Lars Thomsson (c) och Eva Gahnström (c).

  Inger Harlevi (m) att inträda vid förhinder för Gustaf Hoffstedt (m).

  Anna Wickström (s) och Roland Norbäck (v) att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Åke Svensson (s) och Conny Kristensen-Gahnström (s).

 • Vid ytterligare förhinder ska ersättare inkallas ur c-m-fp-gruppen respektive s-v-mp-gruppen i den ordning de upptagits i detta protokoll. Därefter ska ersättarna inkallas i den ordning de upptagits i detta protokoll.

 • Till ordförande i förvaltningsutskottet utsågs Lars Thomsson (c). Till vice ordförande utsågs Gustaf Hoffstedt (m).