§ 353 Krisledningsnämnd – fastställande av sammansättning

Utskrivet från: http://gotland.se/27553
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-01

KS § 353
Krisledningsnämnd – fastställande av sammansättning

KS2006/00
- Ledningskontoret PM oktober 2006
Enligt fastställt reglemente för krisledningsnämnden består den av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ledningskontoret har i PM erinrat om ny lagstiftning som gäller för nämnden fr.o.m. 1 september 2006, nämligen lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. (Den har ersatt lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting och lagen (1994:1720) om civilt försvar).

Kommunstyrelsens beslut

 • 1 november 2006 – 31 oktober 2010 består Krisledningsnämnden av:

  Eva Nypelius (c), ordförande
  Lars Thomsson (c)
  Lena Celion (m), vice ordförande
  Gustaf Hoffstedt (m)
  Björn Jansson (s)
  Lilian Virgin (s)
  Brittis Benzler (v)