§ 354 Delegation i ärenden enligt alkohollagen

Utskrivet från: http://gotland.se/27552
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-01

KS § 354
Delegation i ärenden enligt alkohollagen

Kommunstyrelsen har att utse delegat och ersättare för denne i ärenden enligt alkohollagen i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunstyrelsens beslut

  • Beslutanderätt i ärenden enligt alkohollagen som anges i kommunstyrelsens dele­gationsordning delegeras för tiden 1 november 2006 t.o.m. 31 oktober 2010 till kommunalrådet Lena Celion (m) med kommunalrådet Lars Thomsson (c) som ersättare.