§ 355 Sammanträdesdagar 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/27551
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-01

KS § 355
Sammanträdesdagar 2007

Ledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar 2006. Förslaget innebär följande:

Kommunstyrelsen : 25 januari, 22 februari, 29 mars, 19 april, 31 maj, 14 juni, 23 augusti, 20 september, 25 oktober, 22 november och 13 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott : 16 januari, 6 och 13 februari, 6 och 13 mars, 11 april, 8 maj, 14-16 och 21 maj, 4 juni, 14 augusti, 4 och 11 september, 1-3 och 5 oktober, 16 oktober, 12 november och 4 december.

Kommunfullmäktige : 19 februari, 19 mars, 23 april, 18 juni, 20 augusti, 24 september, (15 oktober), 26 november och 17 december.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontorets förslag fastställs.

  • Förslaget till sammanträdesdagar för fullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige.