§ 356 Information om budget och strategisk plan 2007 - 2010

Utskrivet från: http://gotland.se/27550
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-11-01

KS § 356
Information om budget och strategisk plan 2007 - 2010

Inför sammanträdet 14 november informerade ekonomidirektören Göran Gyllenkrok om budget och strategisk plan 2007 – 2010.