Kontakt

Stöd- och bidragsfrågor
E-post: forening@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturföreningar
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Sofia Nordström
Fritid- och idrottsföreningar
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: sofia.nordstrom@gotland.se

Pär Gustavsson
Anläggningar - drift och investering
Telefon: 0498-26 96 45
E-post: par.gustavsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd och bidrag

Kultur- och fritidsavdelningen hjälper föreningar och organisationer på många olika sätt.

Enskilda grupper av kulturutövare kan också söka projektstöd i förekommande fall. Det kan bland annat handla om subventionerade hyror för kommunala lokaler, rådgivning och kontant stöd.

På dessa sidor beskrivs i första hand vad som gäller för stöd enligt fritidsenhetens bidragsbestämmelser. 

Alla stöd för kulturaktörer har vi samlat på en sida.
Mer om Alla kulturstöd >>>

Hitta direkt