Kontakt

Per Wallstedt
Strateg fritid och idrott
Telefon: 0498-26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se 

Sofia Nordström
Föreningskonsulent fritid
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: forening@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd och bidrag

Kultur- och fritidsavdelningen hjälper föreningar och organisationer på många olika sätt.

Måndagen den 27 mars antog regionfullmäktige ett nytt regelverk för Region Gotlands kulturstöd. Reglerna har dock överklagats. Med anledning av överklagandet verkställs inte reglerna förrän tidigast 1 januari 2024. Under 2023 gäller de gamla reglerna. 

_____________________________

I vänstermenyn finns information om stöd till fritids- och idrottsföreningar.

En förutsättning för att få stöd till fritids- och idrottsverksamhet är att den sökande är en ideell förening, har sin verksamhet på Gotland och är registrerad hos regionen.

Kulturstöd

Alla stöd för kulturaktörer finns samlade på en sida. Enskilda grupper av kulturutövare kan också söka projektstöd i förekommande fall. Det kan bland annat handla om subventionerade hyror för kommunala lokaler, rådgivning och kontant stöd. 

Hitta direkt