BN § 199 Tertialrapport 2 - 2006

Utskrivet från: http://gotland.se/27056
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 199
Tertialrapport 2 - 2006

Dnr 65096 - 05
Au§ 391
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

Byggnadsnämnden godkänner rapporten.

ÄRENDEBESKRIVNING

Stadsarkitekten redovisade resultatrapporten, bilaga 199.