BN § 205 Övriga ärenden från arbetsutskottet 2006-09-13 §§ 392-422

Utskrivet från: http://gotland.se/27050
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 205
Övriga ärenden från arbetsutskottet 2006-09-13 §§ 392-422

BESLUT
Övriga beslut fattade under §§ 392-422 godkänns.