2006-09-27, §§ 185-205

Utskrivet från: http://gotland.se/27048
Byggnadsnämnden 2006-09-27
Plats:
S3, Tekniska Förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 10.00 - 11.15
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Bertil Eneqvist
Anette Bäckman
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Göthe Malmros
Mikael Eriksson

Ersättare
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Övriga närvarande
Carin Johanson
Lars W Grönberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
11 oktober 2006

Datum för anslags uppsättande
12 oktober 2006

Datum för anslags nedtagande
3 november 2006