BN § 183 Diverse skrivelser och protokoll

Utskrivet från: http://gotland.se/26867
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 183
Diverse skrivelser och protokoll

BESLUT

Diverse skrivelser och protokoll läggs till handlingarna.

ÄRENDEBESKRIVNING

Diverse skrivelser och protokoll som inkommit till stadsarkitektkontoret/byggnadsnämnden har ledamöter och ersättare givits möjlighet att ta del av, bilaga 183.

Register