BN § 184 Övriga ärenden från arbetsskottet 2006-08-16, §§ 332-375

Utskrivet från: http://gotland.se/26866
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 184
Övriga ärenden från arbetsskottet 2006-08-16, §§ 332-375

BESLUT
Övriga beslut fattade under §§ 332-375 godkänns.

Register